Discuss Scratch

paciorexx
Scratcher
3 posts

Dotknięcia duszków. Znikanie i powiększanie.

Potrzebuje pomocy w tworzeniu projektu. Chodzi mi o to aby duszek po dotknięciu kolejnego duszka powiększał się o jakąś wielkość. Nie wydaje mi się aby było to trudne ale nie chcę mi to wyjść. Jeśli już przy dotykaniu duszków to jak zrobić aby po dotknięciu duszek znikał. Taki układ powiększania nie działa i nie wiem dlaczego.

kiedy duszek kliknięty
jeżeli <dotyka [ v] ?> to

zmień rozmiar o ()
end

Last edited by paciorexx (March 8, 2016 15:35:14)

Mateusz2005
Scratcher
100+ posts

Dotknięcia duszków. Znikanie i powiększanie.

Spróbuj tego.
RobcioXXL
Scratcher
12 posts

Dotknięcia duszków. Znikanie i powiększanie.

Zrób tak:

kiedy kliknięto zieloną flagę
zawsze

jeżeli <dotyka [ v] ?> to
zmień rozmiar o ()
nadaj [zjedzony v] i czekaj
end

end

Następnie do duszka, który ma zniknąć po dotknięciu go przez tego pierwszego duszka zrób taki skrypt:

kiedy otrzymam [zjedzony v]
ukryj

Twój problem polegał na tym, że zamiast “Kiedy kliknięto zieloną flagę” użyłeś “Kiedy kliknięto Duszek”.

Mam nadzieję, że pomogłem.

Last edited by RobcioXXL (March 8, 2016 21:25:43)

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile