Discuss Scratch

maja101i
Scratcher
12 posts

Skrypty dla pewnej osoby

Skrypty do PIŁKI:
kiedy tło zmieni się na [neon tunnel v]
idź do x: (-4) y: (15)
pokaż
ustaw kierunek na (45 v)
zawsze

przesuń o (10) kroków
jeżeli na brzegu, odbij się
end
kiedy tło zmieni się na [neon tunnel v]
pokaż
zawsze

jeżeli <dotyka [platforma v] ?> to

obróć w prawo o (180) stopni
end

end
kiedy tło zmieni się na [neon tunnel v]
zawsze

jeżeli <dotyka koloru [#ff0088] ?> to

zmień tło na [desert v]
end

end
kiedy tło zmieni się na [neon tunnel v]
zawsze

zmień efekt [kolor v] o (15)
end
kiedy tło zmieni się na [desert v]
ukryj
kiedy tło zmieni się na [space v]
ukryj
Skrypty do PLATFORMY:
kiedy kliknięto zieloną flagę
ukryj
idź do x: (-23) y: (-149)
kiedy klawisz [strzałka w prawo v] naciśnięty
ustaw kierunek na (90 v)
przesuń o (50) kroków
jeżeli na brzegu, odbij się
kiedy klawisz [strzałka w lewo v] naciśnięty
ustaw kierunek na (-90 v)
przesuń o (50) kroków
jeżeli na brzegu, odbij się
kiedy tło zmieni się na [space v]
ukryj
kiedy tło zmieni się na [neon tunnel v]
pokaż
kiedy tło zmieni się na [desert v]
ukryj
Skrypty do PRZYCISKU START:
kiedy tło zmieni się na [space v]
pokaż
kiedy duszek kliknięty
ukryj
zmień tło na [neon tunnel v]
Skrypty do przycisku POWRÓT DO MENU:
kiedy tło zmieni się na [neon tunnel v]
ukryj
kiedy tło zmieni się na [desert v]
pokaż
kiedy tło zmieni się na [space v]
ukryj
Skrypty W TLE:
kiedy kliknięto zieloną flagę
zmień tło na [space v]
Space to menu, pierwsze tło;
neon tunnel, tam się wszystko rozgrywa;
desert się pokazuje gdy przegrasz.
Do tła neon tunnel, na samym dole musisz zrobić pasek takiego samego koloru, jaki dałeś w:
jeżeli <dotyka koloru [#ff0088] ?> to

zmień tło na [desert v]
end
Resztę możesz pozmieniać
maja101i
Scratcher
12 posts

Skrypty dla pewnej osoby

Jeszcze w skrypcie do PRZYCISKU POWRÓT DO MENU daj:
kiedy duszek kliknięty
zmień tło na [space v]

Powered by DjangoBB

Standard | Mobile