wanneer groene vlag wordt aangeklikt
start de discussie