bjornarmag

Er det nokon som veit kor populær den norske versjonen Scratch er?

huftis

statistikksida står det informasjon om kor mange Scratch-kontoar det finst i kvart land. Det er no litt over 47 000 registrerte Scratch-brukarar i Noreg (0,38 % av alle Scratch-brukarar). I tillegg finst det nok også folk som brukar nedlastingsversjonen av Scratch, eller som ikkje har registrert rett land på innstillingssida.

Men det står ikkje informasjon om kor mange som brukar ein av dei to norske omsetjingane (bokmål eller nynorsk) av Scratch. Det er nok òg litt vanskelegare å telja, sidan språkvalet vert gjort på ulike måtar – anten automatisk, via kva språk du har valt som førsteprioritet i nettlesaren eller kva språk sjølve nettlesaren er på (ulike delar av Scratch-nettstaden brukar ulik metode, dessverre), eller kva språk du har valt manuelt (i språkboksen nedst på kvar side eller ved å trykkja på globusen oppe til venstre på sjølve programmeringssida).

bjornarmag

Takk for svar. Ja, det eg lurer på, er kor mange som bruker den norske omsetjinga. Eg har vore i kontakt med Kodeklubben, og dei svara at dei bruker Scratch på norsk.

thkaasen

thkaasen

(excess characters removed by moderator - please don't spam)

mormon7118

Det bør være flere prosjekter i norsk